شرایط و حریم خصوصی

شرایط

شرایط و قوانین خرید

مشتری و نماینده گرامی 
در نظر داشته باشید که 

  • در صورتی که لینک اشتباه را در وب سایت به هنگام سفارش ثبت کرده باشید امکان عودت جه وجود ندارد و مسئولیت آن به عهده شما می باشد.
  • پرداخت های شما به همراه مالیات می باشد و درصدی را روی آن اضافه می کنیم.
  • فقط به مقدار تعیین شده حداقل و حداکثر برای هر پیج سفارش دهید تا دچار مشکل نشوید. 
  • جهت ارتباط با ما فقط از طریق تیکت درخواست خود را ارسال فرمائید.

حریم خصوصی

شرایط و قوانین خرید

مشتری و نماینده گرامی 
در نظر داشته باشید که 

  • در صورتی که لینک اشتباه را در وب سایت به هنگام سفارش ثبت کرده باشید امکان عودت جه وجود ندارد و مسئولیت آن به عهده شما می باشد.
  • پرداخت های شما به همراه مالیات می باشد و درصدی را روی آن اضافه می کنیم.
  • فقط به مقدار تعیین شده حداقل و حداکثر برای هر پیج سفارش دهید تا دچار مشکل نشوید. 
  • جهت ارتباط با ما فقط از طریق تیکت درخواست خود را ارسال فرمائید.